Blijham

Blijham is van oorsprong een agrarisch streekdorp en heeft ruim 2700 inwoners. Het dorp ontwikkelt zich nu tot een forenzendorp. Blijham heeft een bloeiend verenigingsleven op velerlei gebied.

Oorsprong

Blijham is omstreeks het jaar 1000 ontstaan op een hoefijzervormige zandrug die via Wedde en Vriescheloo naar Bellingwolde loopt. De Dollard reikte tot aan Blijham. Het dorp bestond oorspronkelijk uit twee kernen: Kerkhorn en Molenhorn. Deze kernen zijn geleidelijk aaneen gegroeid. Het dorp lag aan de oude 'Heerwech' van Münster naar Groningen.

Blikvangers

Aan het Oosteinde bevinden zich prachtige boerderijen met slingertuinen en de protestantse kerk. Verder kunt u wandelen door Het Blanckenbörg Park en het Blijhamster Bos. 

Voorzieningen

Blijham heeft verschillende sportfaciliteiten: sporthal 'De Stelling', sportveldencomplex, tennisbanen, motorcrossbaan, ijsbaan, tennisschool. In Blijham staat het verzorgingshuis 'De Blanckenbörg'.  Verder is er een gezondheidscentrum in aanbouw en heeft het dorp twee huisartsen en twee maneges.

Scholen & dorpshuizen

  • Buitenschoolse Opvang
  • Zalencentrum 'Het Oude Wapen' 
  • Multifunctionele Accommodatie 'De Koningsspil'
  • Openbare basisschool 'De Wiekslag'
  • Christelijke Basisschool 'De Loopplank'

Overleg met gemeente

De gemeente heeft regelmatig overleg met de dorpsbelangenorganisaties. Tijdens deze overleggen worden actiepunten afgesproken. Hieronder vindt u de betreffende actielijst.

Snel naar

Contact

CittaslowOpeningstijden

 

  • Vrijdag 3 april (Goede vrijdag) en maandag  6 april (Tweede Paasdag) zijn het gemeentehuis en de gemeentewerkplaats gesloten.

  • ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

  • burgerzaken ook op do 14.00 - 18.30 uur

(0597) 53 71 00
(0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Zie ook