Aanvragen omgevingsvergunningen activiteit kap en inrit weer behandeld door gemeente (11-04-2017)

Per 15 april aanstaande worden de aanvragen op het gebied van kap en inrit weer door de gemeente zelf behandeld en verleend/geweigerd.

Wat verandert er?

Sinds 1 november 2013 verzorgt de Omgevingsdienst Groningen (ODG) de uitvoering van milieu- en bouwzaken voor de gemeente Bellingwedde. Wanneer u een aanvraag om een omgevingsvergunning had ingediend, ontving u correspondentie hierover van de Omgevingsdienst. Vanaf 15 april aanstaande, ontvangt u (als het gaat om een aanvraag kap of inrit), weer correspondentie van de gemeente zelf.

Wat verandert niet?

De procedure van het indienen van aanvragen van een vergunning blijft ongewijzigd. De aanvraag dient u in via het online omgevingsloket of op papier bij de gemeente Bellingwedde. Voor vragen kunt u net als voorheen terecht bij de gemeente.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over omgevingsvergunningen op www.bellingwedde.nl of www.omgevingsloketonline.nl. Heeft u vragen over het aanvragen van een vergunning of de behandeling ervan? Dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente (0597) 53 71 00.

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: