De verhouding tussen het college en de gemeenteraad (01-11-2017)

Op woensdag 22 november mag u naar de stembus om de eerste gemeenteraad van Westerwolde te kiezen. In de vorige Westerwoldeweetjes is u uitgelegd wat de taken zijn van een gemeenteraad. In deze editie gaan wij in op de verhouding tussen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad, de burgemeester wordt benoemd door de Koning. Het college bereidt voorstellen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen en zorgt ervoor dat de besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. Daarnaast neemt het college over veel zaken zelf een besluit en is zij verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid.

Om alle taken goed uit te kunnen voeren, heeft ieder collegelid een eigen takenpakket, de zogenaamde portefeuille, waar hij of zij de verantwoordelijkheid voor draagt. Ook is het college verantwoordelijk voor de financiƫn van de gemeente op basis van de door de raad vastgestelde begroting. Burgemeester en wethouders worden bij hun werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente.

De gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en vertegenwoordigt de bevolking in het gemeentebestuur. De raad geeft richting aan het beleid, formuleert de doelstellingen en controleert het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering van het beleid.

Snel naar

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: