Gemeenteraadsverkiezing Westerwolde 2017 (03-08-2017)

Op 1 januari 2018 gaan de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde samen verder als de gemeente Westerwolde.

Op 22 november 2017 vindt de  verkiezing plaats voor de leden van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerwolde. Op deze pagina vindt u alle informatie, veel gestelde vragen en nieuwsberichten omtrent deze verkiezingen. Mocht u nog vragen hebben bel dan met (0597) 53 71 00.

Meer informatie over verkiezingen vindt u op  www.kiesraad.nl.

Informatie voor kiesgerechtigden

 • Wie mag stemmen?
 • Stempas
 • Identificatieplicht
 • Welke identiteitsbewijzen gebruiken?
 • Geen identiteitsbewijs?
 • Identiteitsbewijs kwijtgeraakt?
 • Stembiljet en rood potlood
 • Foute keuze gemaakt?
 • Persoonlijk stemmen
 • Stemdistricten en stemlokalen
 • Volmacht
 • Stemmen buiten Bellingwedde
 • Bijstand verlenen aan de lichamelijk gehandicapte kiezer
 • Inlichtingen betreffende de registratie als kiezer
 • Informatie

Informatie voor politieke partijen

 • Registratie van de aanduiding van de politieke groepering

Wie mag stemmen?

Om te stemmen moet u kiesgerechtigd zijn. U ontvangt een stempas van de gemeente Bellingwedde als u :

 • op de dag van stemming - woensdag 22 november 2017- 18 jaar of ouder bent; 
 • op de dag van de stemming de Nederlandse nationaliteit bezit en EU-burger bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
 • dit geldt ook voor niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven;
 • op de dag van de peildatum kiesgerechtigdheid, maandag 9 oktober 2017,  inwoner bent van de gemeente Vlagtwedde of Bellingwedde. 

Stempas 

Iedere kiezer van de gemeente Bellingwedde krijgt voor de gemeenteraadsverkiezingen tijdig - per post - een stempas toegestuurd. Met de stempas kunt u stemmen in elk willekeurig stembureau binnen de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. De stempas wordt uiterlijk 8 november 2017 op uw huisadres bezorgd. Op de stempas staat uw naam en is een persoonlijk document. 

Stempas kwijt, niet ontvangen of beschadigd

Uiterlijk 8 november 2017 krijgt u uw stempas in de brievenbus. Raakt u de stempas daarna kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit is mogelijk tot en met dinsdag 21 november 2017 tot 12.00 uur aan de balie van afdeling Publiekszaken.  Bij de aanvraag voor een vervangende stempas moet u zich kunnen legitimeren.  U krijgt bij uw aanvraag de vervangende stempas direct mee. Bent u na dinsdag 21 november 2017 uw stempas kwijt, dan kunt u niet stemmen.

Identificatieplicht

Kiezers dienen zich op de dag van stemming, als zij hun stem uitbrengen in het stembureau, te identificeren met een identiteitsbewijs dat maximaal vijf jaar verlopen is (einde geldigheid 22 november 2012 of later). Deze identificatieplicht is ingevoerd om te voorkomen dat iemand met de stempas van een ander gaat stemmen. De kiezer kan zich identificeren met een Nederlands paspoort of rijbewijs. Neemt u naast uw stempas dus altijd een identiteitsbewijs mee. De stembureauleden hebben instructie gekregen hierop geen uitzonderingen te maken. Ook als u de stembureauleden persoonlijk kent, moet u zich kunnen identificeren. Let op: Als u een onderhandse volmacht heeft aangenomen van een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een identificatiebewijs van de volmachtgever kunnen overleggen. 

Welke identiteitsbewijzen gebruiken?

De volgende identiteitsdocumenten zijn geschikt om u mee te legitimeren:
 • een Nederlands paspoort;
 • een Nederlandse identiteitskaart;
 • een Nederlands rijbewijs. 
Het identiteitsbewijs dat u gebruikt mag op de dag van de verkiezing - 22 november a.s. - maximaal vijf jaar verlopen zijn (einde geldigheid 22 november 2012 of later). Controleert u dus goed of uw document eventueel eerst nog vernieuwd moet worden. Houd er rekening mee dat de aanvraag van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs een week duurt. Met een spoedprocedure kan uw nieuwe document in principe de volgende werkdag geleverd worden. Daarvoor betaalt u wel extra. 

Geen identiteitsbewijs?

Volgens de wet op de identificatieplicht moet iedereen vanaf 14 jaar zich desgevraagd kunnen legitimeren. Toch zullen sommigen geen identiteitsbewijs hebben. Bijvoorbeeld ouderen, die niet meer rijden of reizen. Ook hiervoor geldt dat u zonder identiteitsbewijs niet zelf kunt stemmen. U heeft 2 mogelijkheden:
 1. U vraagt alsnog tijdig een geldig identiteitsbewijs aan en gaat persoonlijk stemmen;
 2. U verleent een volmacht - via een schriftelijk volmachtverzoek - aan een andere kiezer en laat deze gemachtigde namens u stemmen. Zo gaat uw stem in elk geval niet verloren. 
   

Identiteitsbewijs kwijtgeraakt?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u merkt dat uw identiteitsbewijs is gestolen of dat u het bent kwijtgeraakt. Om toch te kunnen stemmen neemt u het volgende mee naar het stembureau:
 1. Een proces-verbaal van vermissing van het identiteitsbewijs, opgemaakt door de Nederlandse politie;
 2. Een andere legitimatie waarop in elk geval uw foto en uw naamsgegevens staan. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheekkaart, OV-kaart, busabonnement of lidmaatschapskaart van een sportvereniging. 

Stembiljet en rood potlood

Nadat u zich heeft geïdentificeerd en uw stempas is gecontroleerd en goed bevonden, krijgt u een stembiljet. Met dit stembiljet gaat u naar één van de stemhokjes. U brengt uw stem uit door het rondje vóór de kandidaat van uw keuze rood te maken met het potlood dat in het stemhokje aanwezig is. U vouwt het stembiljet daarna dicht en stopt het - duidelijk zichtbaar voor de stembureauleden - in de stembus.
Als u in een rolstoel zit, kunt u één van de stembureauleden vragen om het schrijfblad lager te plaatsen. Vaak is één van de stemhokjes hier al voor ingericht. 

Foute keuze gemaakt?

Heeft u zich vergist bij uw keuze op het stembiljet? Levert u het foute stembiljet dan in bij de voorzitter. U ontvangt dan één keer een nieuw stembiljet.

Persoonlijk stemmen

Iedereen brengt zelfstandig zijn of haar stem uit. U gaat dus alleen met uw stembiljet het stemhokje in. Ouders die met kleine kinderen naar het stembureau komen mogen deze wel meenemen in het stemhokje. U moet echter wel zelf uw stem uitbrengen op het stembiljet. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat uw kind het stembiljet in de stembus mag doen.

Stemdistricten en stemlokalen

Met uw stempas kunt u in de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde stemmen waar u maar wilt. Op uw stempas staat het stemlokaal vermeld dat in de buurt van uw adres is. Maar u kunt dus bij elk stembureau in de gemeente Vlagtwedde en Bellingwedde stemmen. Zonder dat u daarvoor iets hoeft te regelen. De adressen staan ook op de achterzijde van de kandidatenlijsten die u uiterlijk een week vóór de stemming in uw brievenbus krijgt. De stembureaus zijn op de dag van de verkiezing geopend van 7.30 tot 21.00 uur.
Overzicht localiteiten waar een stembureau is gevestigd:
 • Sellingen (Hoofdingang Gemeentehuis) Dorpsstraat 1, 9551 AB 
 • Vlagtwedde ("De Bolderbörg") Irenestraat 58, 9541 BW 
 • Vlagtwedde (MFA) Smederij 12,  9541 AX 
 • Bourtange (De Turfschuur) Marktplein 1b, 9545 PH 
 • Jipsinghuizen (Buurthuis) Wollinghuizerweg 28, 9551 TH 
 • Ter Apelkanaal ("D'Oale School") Ter Apelkanaal Oost 79, 9563 RD
 • Ter Apel ("'t Streekje") Markeweg 27, 9561 SC 
 • Ter Apel ("Kloosterheerd") Dr. Bekenkampstraat 55, 9561 RD. Ingang bereikbaar via Nederveen Cappelstraat. 
 • Ter Apel (Sporthal) Heemker Akkerstraat 6, 9561 KD 
 • Barnflair ("De Grensstreek") Barnflair Oost 58, 9561 PC 
 • Ter Apel ("De Wilpskamp") Sellingerstraat 57, 9561 TA
 • Ter Apel ("Heemborgh") Stationsplein 14, 9561 EP
 • Bellingwolde Streekmuseum “De Oude Wolden” Hoofdweg 161, 9695 AE Bellingwolde 
 • Bellingwolde Steunstee Reiderstee Reidersingel 29, 9695 GD Bellingwolde 
 • Bellingwolde Brandweerkazerne Blijhamsterweg 34A, 9695 BA Bellingwolde 
 • Bellingwolde Buurthuis “De Brug” Rhederweg 174, 9695 CJ Bellingwolde 
 • Oudeschans Vestingkerkje Molenweg 2, 9696 XN Oudeschans 
 • Vriescheloo Buurthuis “’t Ganzenust” Meidoornweg 3, 9699 SE Vriescheloo 
 • Veelerveen MFA “Ons Noabershoes” Scheidingsweg 20, 9566 PL Veelerveen 
 • Blijham Zorgcentrum “De Blanckenborg” Eikenlaan 34, 9697 RW Blijham 
 • Blijham Cbs “De Loopplank” Hoofdweg 170, 9697 NS Blijham 
 • Wedde Gemeentehuis Hoofdweg 2, 9698 AE Wedde 
 • Blijham Zalencentrum “Het Oude Wapen” Hoofdweg 70, 9697 NL Blijham
   

Volmacht

Als u niet zelf wilt of kunt stemmen, dan kunt een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dit kunt u zelf regelen door overdracht van de stempas (onderhandse volmacht) of door dit schriftelijk bij de gemeente aan te vragen. U kunt de machtiging onder aan deze pagina downloaden.

Onderhandse volmacht

U kunt een willekeurige kiezer in de gemeente Bellingwedde machtigen om namens u te gaan stemmen. Dat hoeft niet iemand te zijn die normaal gesproken in hetzelfde stembureau als u zijn of haar stem uitbrengt. Voor het geven van een volmacht vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een volmacht kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.

LET OP: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een identiteitsbewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Dit identiteitsbewijs mag - op de dag van verkiezing - ook maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Schriftelijk volmachtverzoek

Verblijft u al buiten Bellingwedde voordat u de stempas heeft ontvangen?
Dan kunt u een andere kiezer in Bellingwedde ook schriftelijk machtigen. U kunt hiervoor bij burgerzaken een aanvraagformulier (model L 8 Kieswet) afhalen.
U moet het volledig ingevulde formulier uiterlijk vrijdag 17 november 2017 inleveren bij de gemeente Bellingwedde. Degene die namens u gaat stemmen krijgt uiterlijk in de week voor de verkiezingen een volmacht bewijs thuisgestuurd.

Stemmen buiten Bellingwedde

Tijdens gemeenteraadsverkiezingen voor Westerwolde kunt u alleen uw stem uitbrengen in de gemeente Bellingwedde en de gemeente Vlagtwedde.Het aanvragen van een kiezerspas is dus niet mogelijk.

Bijstand verlenen aan de lichamelijk gehandicapte kiezer

Niet voor iedereen is het makkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Handicaps, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen. Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking.
In hulp aan verstandelijk gehandicapten is niet voorzien. De reden hiervoor is dat, zover verstandelijk gehandicapten niet zonder hulp kunnen stemmen, zij kennelijk niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht. Hulp is dus ook niet toegestaan aan kiezers die analfabeet zijn of moeite hebben met het lezen en begrijpen van de Nederlandse taal. Zij mogen zich in het stemhokje niet laten begeleiden door een andere persoon. Buiten het stemhokje is het wél toegestaan om uitleg te geven maar het uitbrengen van de stem gebeurt persoonlijk.
Als een kiezer wegens een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een lid van het stembureau of een door hemzelf aangewezen persoon. Deze bijstand kan inhouden dat het stembiljet wordt ingevuld overeenkomstig de instructie van de kiezer.
De voorzitter van het stembureau ziet erop toe dat er alleen hulp wordt verleend als dit volgens de Kieswet is toegestaan.

Inlichtingen betreffende de registratie als kiezer 

Wanneer u wilt weten of en hoe u als kiezer geregistreerd bent, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken & Sociaal Domein, cluster burgerzaken. Bent u niet of niet behoorlijk als kiezer geregistreerd, dan kunt u schriftelijk om herziening van de registratie verzoeken.

Informatie voor politieke partijen

Registratie van de aanduiding van de politieke groepering

In de brochure Herindelingsverkiezingen gemeenteraad gemeente Westerwolde treft u informatie aan voor o.a. de politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing op 22 november 2017. U vindt hier informatie over de Wet Arhi, de procedure met betrekking tot het registreren van nieuwe of bestaande lokale politieke partijen, de kandidaatstelling, de Kiesgerechtigden, Verkiezingsaanplakborden, de dag van de stemming, de uitslag van de stemming en benoeming van de raadsleden.

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

 • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
 • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: