Gratis inzamelen grof tuinafval(19-04-2017)

Inwoners van de gemeente Bellingwedde kunnen in 2017 tweemaal grof tuinafval (takken) gratis laten ophalen. Op maandag 1 mei kunt u de takken gratis aanbieden. In de maand november van 2017 krijgt u hiervoor nogmaals de gelegenheid. Deze ophaaldatum zal in het Streekblad van oktober 2017 worden bekendgemaakt

Voor het ophalen op 1 mei dient u zich uiterlijk op woensdag 26 april 2017 aan te melden. Aanmelden kan met de gratis Omrin afvalapp of via de website www.bellingwedde.nl onder Afval&milieu. U klikt op ‘grofvuil of KCA aanmelden’. Bellen kan ook via (0900) 210 0 215.

Het kan zijn dat het grof tuinafval een of meer dagen later wordt opgehaald dan op 1 mei..

Let op: als het niet tijdig is gemeld, wordt het grof tuinafval niet opgehaald!

Voor deze service gelden de volgende voorwaarden:

 • Het grof tuinafval dient uiterlijk op 26 april te zijn gemeld.
 • het grof tuinafval dient op 1 mei 's morgens om 07.30 uur voor het betreffende perceel bij de weg te liggen;
 • per adres mag maximaal 5 m3 worden aangeboden;
 • het hout mag maximaal een doorsnede hebben van 12 cm;
 • alle dikke einden dienen dezelfde kant uit naar de weg te liggen;
 • de takken moeten los worden neergelegd (d.w.z. niet bundelen, geen touwen, geen spijkers, etc.);
 • geen heggenknipsels of ander klein materiaal aanbieden;
 • geen stronken, kluiten, complete bomen, struiken of ander groot materiaal aanbieden;
 • stukken grof tuinafval mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg.

Voldoet het aanbod niet aan de eisen, dan wordt het grof tuinafval niet afgevoerd en dient u zelf de afvoer te verzorgen. Eventuele kleine restanten die achterblijven of niet op te pakken zijn met een kraan dient u zelf weer van de eventueel gebruikte berm te verwijderen.

Snel naar

Contact

CittaslowOpeningstijden

 • Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
 • Burgerzaken ook donderdag 14.00 - 18.30 uur. In de maanden juli en augustus geen middag- en avondopenstelling.

Let op:

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn op de volgende dagen gesloten:

 • donderdag 27 april,
 • vrijdag 28 april,
 • maandag 1 mei,
 • vrijdag 5 mei,

De avondopenstelling afdeling Burgerzaken op donderdag 4 mei vervalt. Het gemeentehuis is dan ‘s middags geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

(0597) 53 71 00
(0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Zie ook