Gratis inzamelen grof tuinafval (17-10-2017)

Op maandag 6 november 2017 kunt u gratis uw grof tuinafval aanbieden. Voor deze service dient u zich uiterlijk op woensdag 1 november 2017 aan te melden. Aanmelden kan met de gratis Omrin afvalapp of via deze website onder Afval&milieu. U klikt op ‘grofvuil of KCA aanmelden’. Bellen kan ook via (0900) 210 0 215.

Het kan zijn dat het grof tuinafval een of meer dagen later wordt opgehaald dan op 6 november. Let op: als het niet tijdig is gemeld, wordt het grof tuinafval niet opgehaald!

Voor deze service gelden de volgende voorwaarden:

  • Het grof tuinafval dient uiterlijk op 1 november te zijn gemeld;
  • het grof tuinafval dient op 6 november ‘s morgens om 07.30 uur bij het betreffende perceel en goed bereikbaar voor de inzamelauto bij de weg te liggen;
  • per adres mag maximaal drie m3 worden aangeboden;
  • het hout mag maximaal een doorsnede hebben van twaalf cm;
  • geen heggenknipsels of ander klein materiaal;
  • geen stronken, kluiten, complete bomen, struiken of ander groot materiaal;
  • stukken grof tuinafval mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg.

Voldoet het aanbod niet aan de eisen, dan wordt het grof tuinafval niet afgevoerd en dient u zelf de afvoer te verzorgen. Eventuele kleine restanten die achterblijven of niet op te pakken zijn met een kraan, dient u zelf weer van de eventueel gebruikte berm te verwijderen.

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: