Inkoop Wmo gemeente Westerwolde (14-07-2017)

De gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde vormen vanaf 1 januari 2018 samen de gemeente Westerwolde. Daarnaast gaat de nieuwe gemeente de inkoop van de huishoudelijke hulp en begeleiding Wmo vanaf 1 januari 2018 zelf organiseren.

Bestuurlijk aanbesteden

De gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde gaan in gezamenlijkheid middels bestuurlijk aanbesteden nieuwe contracten sluiten betreffende huishoudelijk hulp en begeleiding Wmo. De gemeenten zijn voornemens zoveel als mogelijk dezelfde aanbieders te contracteren voor de uitvoering van de dienstverlening. De procedure staat eveneens open voor nieuwe aanbieders.

De aanbesteding op TenderNed

Ter voorbereiding hierop zijn we nu bezig de inkoop voor de nieuwe gemeente te organiseren. Door middel van deze webpagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Activiteiten die geweest zijn:

 • 1 juni 2017 - Informatiebijeenkomst Wmo-adviesraad Bellingwedde en Participatieraad Vlagtwedde. 
 • 12 juni 2017 - Informatiebijeenkomst welzijnsorganisaties Bellingwedde en Vlagtwedde. 
 • 13 juni 2017 - Informatiebijeenkomst gecontracteerde zorgaanbieders.
 • 17 juli 2017 - Eerste bijeenkomst Ontwikkeltafel.
 • 11 september 2017: Tweede bijeenkomst Ontwikkeltafel.
 • 25 september 2017: Derde bijeenkomst Ontwikkeltafel.
 • 9 oktober 2017: Vierde bijeenkomst Ontwikkeltafel. 
 • Voor alle bovengenoemde ontwikkeltafels waren de volgende organisaties uitgenodigd:

- Achtergrond HH/THT: Buurtdiensten, Flexiplus, Tzorg, Zorgkompas.
- Achtergrond Individuele begeleiding: Humanitas, Novo, Zorg Dichtbij. 
- Achtergrond Dagbesteding: de Blanckenborg, Meander, Oosterlengte. 
- Achtergrond kleine(re) aanbieder: Aller Tonen, Boerderij Hooghei, Buiten Villa Doen, C&S Community Coaching, Grunozorg, Sociaal Pedagogisch Centrum.

Planning

 • Publicatie open house: 17 oktober 2017 
 • Uiterste datum vragen: 23 oktober 2017, uiterlijk 12.00 uur 
 • Nota van inlichtingen: 27 oktober 2017
 • Sluiting aanmelding: 8 november 2017, uiterlijk 10.00 uur 
 • Voorgenomen toelating: 15 november 2017 
 • Controle bewijsstukken: 16 – 29 november 2017 
 • Bezwaartermijn: 29 november 2017 (uiterste datum) 
 • Ondertekening overeenkomsten: 4 december 2017

Snel naar

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

 • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
 • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: