Tegemoetkoming zorgkosten 2016 (16-11-2016)

Hebt u een laag inkomen en hebt u te maken met extra zorgkosten? Dan biedt de gemeente Bellingwedde een collectieve ziektekostenverzekering en/of een eenmalige tegemoetkoming in zorgkosten aan.

Collectieve ziektekostenverzekering

Het Rijk heeft gemeenten gevraagd om inwoners met een laag inkomen en extra zorgkosten financieel tegemoet te komen. Daarom biedt de gemeente Bellingwedde een collectieve ziektekostenverzekering via Menzis aan. Er zijn drie varianten, Garant Verzorgd 1, Garant Verzorgd 2 en Garant Verzorgd 3. Het pakket Garant Verzorgd 3 is speciaal ontwikkeld voor mensen met hoge zorgkosten.

Eenmalige tegemoetkoming

De gemeente Bellingwedde biedt inwoners een eenmalige tegemoetkoming in de zorgkosten aan. Heeft u in 2016 gebruik gemaakt van Menzis Garant Verzorgd 1 of 2, of was u anders verzekerd, dan komt u misschien voor deze tegemoetkoming in aanmerking. De hoogte van de tegemoetkoming is in 2016 maximaal € 250 per persoon. De belangrijkste voorwaarde is dat u uw verplicht eigen risico à € 385 in 2016 volledig benut. Een overzicht van alle voorwaarden vindt u op bellingwedde.nl.

Voorwaarden

 • u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Bellingwedde;
 • u verblijft rechtmatig in Nederland;
 • u heeft uw verplicht eigen risico à € 385 in 2016 volledig benut;
 • u maakt GEEN gebruik van de collectieve verzekering Garant Verzorgd 3 via Menzis. (Mensen met een Garant Verzorgd 1, of 2 pakket, of een andere ziektekostenverzekering kunnen wel van de regeling gebruikmaken.);
 • u komt niet in aanmerking voor de inkomenscompensatie in verband met arbeidsongeschiktheid in het kader van de WAO, WIA, Wajong of WAZ, via het UWV;
 • u verdient tot maximaal 130 % van het sociaal minimum, inclusief vakantietoeslag. Deze bedragen zijn per 1 januari 2016:
   
  • gehuwden/samenwonenden tot 65 jaar max. € 1.814,71 per maand, inclusief vakantietoeslag;
  • vanaf 65 jaar max. € 1.949,43 per maand, inclusief vakantietoeslag;
  • alleenstaanden tot 65 jaar max. € 1.270,30 per maand, inclusief vakantietoeslag;
  • vanaf 65 jaar max. € 1.427, 82 per maand, inclusief vakantietoeslag.

Aanvragen

U dient de tegemoetkoming uiterlijk 31 maart 2017 in te dienen via onderstaand aanvraagformulier. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar de afdeling Samenleving gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen. Bij het aanvraagformulier stuurt u een recent bewijs van uw inkomen mee, zoals een kopie van een loonstrookje/uitkeringsbewijs of bankbijschrijving. Tevens dient u een overzicht van uw zorgkosten in 2016 mee te zenden. Ook dient u een kopie van uw identiteitskaart of paspoort mee te sturen.

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Samenleving gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde: (0599) 320 220.

Aanleiding

Met de verschuiving van ondersteuningstaken van het Rijk naar de gemeenten, zijn twee landelijke regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. Dit betreft de Wtcg en de CER. Veel mensen met een ziekte of beperking kregen voorheen door deze regelingen jaarlijks een tegemoetkoming voor hun hoge zorgkosten.

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

 • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
 • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: