Tegemoetkoming zorgkosten 2017 (02-10-2017)

Heeft u een laag inkomen en heeft u te maken met extra zorgkosten? Dan biedt de gemeente Bellingwedde een collectieve ziektekostenverzekering en/of een eenmalige tegemoetkoming in zorgkosten aan.

Collectieve ziektekostenverzekering

Het Rijk heeft gemeenten gevraagd om inwoners met een laag inkomen en extra zorgkosten financieel tegemoet te komen. Daarom biedt de gemeente Bellingwedde een collectieve ziektekostenverzekering Garant Verzorgd 3 via Menzis aan.

Eenmalige tegemoetkoming

Heeft u daar in 2017 geen gebruik van gemaakt, maar kwam u daarvoor wel in aanmerking, dan biedt de gemeente Bellingwedde u een eenmalige tegemoetkoming in uw zorgkosten aan. De hoogte van de tegemoetkoming is in 2017 maximaal € 250 per persoon. De belangrijkste voorwaarde is dat u uw verplicht eigen risico à € 385 in 2017 volledig benut.

Aanvragen

U dient de tegemoetkoming uiterlijk 31 maart 2018 in te dienen via het aanvraagformulier. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina en kunt u verkrijgen op het gemeentehuis.

Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar de afdeling Samenleving gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen. Bij het aanvraagformulier stuurt u een recent bewijs van uw inkomen mee, zoals een kopie van een loonstrookje/uitkeringsbewijs of bankbijschrijving. Tevens dient u een overzicht van uw zorgkosten in 2017 mee te zenden. Ook dient u een kopie van uw identiteitskaart of paspoort mee te sturen.

Aanleiding

Met de verschuiving van ondersteuningstaken van het Rijk naar de gemeenten, zijn twee landelijke regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. Dit betreft de Wtcg en de CER. Veel mensen met een ziekte of beperking kregen voorheen door deze regelingen jaarlijks een tegemoetkoming voor hun hoge zorgkosten.

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: