Tweede Kamer verkiezingen: 15 maart 2017 (08-02-2017)

Woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Kiezers kunnen in de gemeente Bellingwedde hun stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Alle informatie over de verkiezingen vindt u op de pagina Verkiezingen.

Stempas en identiteitsbewijzen

Voor het verkrijgen van een stempas moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) Nederlander zijn, en
  • Op de dag van de stemming (15 maart 2017) 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

De stempas wordt uiterlijk 1 maart 2017 op uw adres bezorgd.

Legitimatieplicht / Identiteitsbewijzen

Bij de stemming geldt een legitimatieplicht. Om te mogen stemmen hebt u een identiteitsbewijs nodig dat niet langer dan vijf jaar verlopen is op de dag van de stemming.

Identiteitsbewijs verloren/gestolen

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Het stembureau kan uw identiteit vaststellen met een kopie van het proces-verbaal van vermissing. Het proces-verbaal van vermissing wordt opgemaakt door de gemeente. Neem, naast het proces-verbaal van vermissing, ook een document mee naar het stembureau waarop uw naam en foto staan, bijvoorbeeld een OV-abonnement of een bibliotheek-pas.

Geen identiteitsbewijs? Identiteitsbewijs langer dan vijf  jaar verlopen?

Als u geen (geldig) identiteitsbewijs heeft mag u zelf niet stemmen maar u kunt wel iemand machtigen om uw stem uit te brengen. U moet dan een schriftelijk verzoek (Verzoek om bij volmacht te stemmen) indienen om een ander voor u te laten stemmen. Dit verzoek moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 bij de gemeente binnen zijn.

Stempas kwijt?

Bent u niet meer in het bezit van de u toegezonden stempas dan kunt u een vervangend exemplaar aanvragen op het gemeentehuis. U kunt dit schriftelijk verzoeken tot uiterlijk 10 maart of mondeling tot 14 maart 2017, 12.00 uur.

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u zelf niet stemmen? Dan is het mogelijk om een andere kiezer voor u te laten stemmen. Dat noemen we een volmacht. Deze andere kiezer moet wel in Nederland wonen.


A. Een andere kiezer uit de gemeente Bellingwedde voor u laten stemmen

U machtigt eenvoudig iemand anders uit de gemeente Bellingwedde om voor u te stemmen. Vul daarvoor het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Let op: uw identiteitsbewijs mag nog geen vijf jaar zijn verlopen (met een id-bewijs kan worden gestemd als bij “geldig tot” 16 maart 2012” of een latere datum staat vermeld).

Met een stempas kan ook een onderhandse volmacht worden verleend aan een kiezer met een kiezerspas, mits de gemachtigde stemt in de gemeente van de volmachtgever. Alleen dan kan immers worden gecontroleerd of de stempas van de volmachtgever voorkomt in het register ongeldige stempassen.

B. Een kiezer in een andere gemeente in Nederland machtigen

U mag ook een kiezer uit een andere gemeente in Nederland machtigen. Vul daarvoor het aanvraagformulier “Verzoek om bij volmacht te stemmen” in. Dit formulier moet door uzelf en de gemachtigde worden ondertekend. Dit verzoek moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 bij de gemeente Bellingwedde binnen zijn. Na goedkeuring wordt een volmachtbewijs gezonden naar de gemachtigde.

Zelf stemmen buiten de gemeente Bellingwedde

Wilt u op 15 maart 2017 stemmen in een andere gemeente in Nederland? Vraag dan een kiezerspas aan. U kunt de kiezerspas persoonlijk aanvragen bij de balie Burgerzaken van de gemeente waar u op 30 januari 2017 als kiezer bent geregistreerd. Dit kan tot en met dinsdag 14 maart, 12.00 uur.

U kunt ook een schriftelijke aanvraag doen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart worden ingediend bij de gemeente waar u op 30 januari als kiezer staat geregistreerd.

Als blijkt dat een kiezer die een kiezerspas heeft aangevraagd, op de dag van de stemming toch niet kan stemmen (bijv. wegens ziekte), kan hij een andere kiezer onderhands machtigen om namens hem te stemmen.

Stemmen per brief

Voor inwoners van de gemeente die op de dag van de stemming in het buitenland zijn, is het mogelijk om hun stem uit te brengen per brief. Bij de gemeente zijn formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om per brief te mogen stemmen. Het verzoekschrift moet uiterlijk woensdag 15 februari 2017 door de kiezer worden ingediend de bij gemeente waar als kiezer geregistreerd. Bij inwilliging van het verzoek wordt het verzoek doorgestuurd naar de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag zorgt er voor dat tijdig de stembescheiden worden verzonden naar het door de kiezer opgegeven adres in het buitenland.

Verzoekformulieren

De hiervoor genoemde formulieren kunnen worden afgehaald/opgevraagd bij de gemeente Bellingwedde, Team Burgerzaken.

De formulieren kunt u vinden in ons digitaal loket.

Snel naar

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: