Vergadering Wmo-raad 21 maart 2017 (15-03-2017)

Dinsdag  21 maart  aanstaande vindt om 19.30 uur  een Wmo-raadsvergadering  plaats in het gemeentehuis.  Naast de vaste agendapunten zullen beleidsmedewerkers  een toelichting geven op de uitvoeringsagenda harmonisatie Wmo en Jeugdhulp Westerwolde, Wmo-verordening  en  event. vragen beantwoorden over de blijverslening.    

Meer informatie

bent van harte uitgenodigd. De agenda kunt u  raadplegen via www.bellingwedde.nl/wmo-raad. Mocht u gebruik willen maken van het spreekrecht dan kunt u contact opnemen met mw. H. van de Meent  (0597) 53 71 16 of stuur een e-mail naar h.vandemeent@bellingwedde.nl.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Astrid Lüürssen via  (0597) 53 71 16 of  wmo-raad@bellingwedde.nl.

Inloopspreekuren

De Wmo-raad  organiseert een aantal inloopspreekuren waar u als burger vragen kunt stellen over de Wmo-, jeugd- en participatiewet. De Wmo-raad wil graag van de burger horen hoe u de ondersteuning van de gemeente hierin ervaart. U hoeft zich niet vantevoren op te geven. De inhoud van deze gesprekken worden niet gedeeld met de gemeente. Mochten er zich zaken voorgedaan hebben die aktie van de Wmo-raad vragen dan zal dit zodanig gebeuren dat niet te herleiden is waar dit vandaan komt.

De inloopspreekuren worden gehouden op:

  • 19 maart van 19.30 tot 20.30 uur in Dorpshuis ’t Ganzenust Vriescheloo, Meidoornweg 3;
  • 20 april van 19.30 tot 20.30 uur in MFC Ons Noaberhoes Veelerveen , Scheidingsweg 20;

9 mei van  10.00 tot 11.00 uur  in Dorpshuis De Voortgang Wedde, Kerkstraat 10.

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: