Voorontwerpbestemmingsplan Blijham Tweekarspelenweg 3 (12-10-2017)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan 'Blijham, Tweekarspelenweg 3’ vanaf donderdag 5 oktober 2017 gedurende een periode van 6 weken ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om de ter plaatse gevestigde melkrundveehouderij uit te breiden.

Gedurende de terinzagelegging kan een ieder bij voorkeur schriftelijk een reactie over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis te Wedde.

Wilt u het bestemmingsplan buiten de openingstijden in het gemeentehuis inzien of mondeling een reactie indienen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, telefoon (0597) 53 71 00.

Snel naar

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: