Welke taken heeft de gemeenteraad eigenlijk? (25-10-2017)

Op 22 november mogen inwoners van de gemeente Westerwolde van 18 jaar en ouder stemmen voor de gemeenteraad van Westerwolde. Welke taken heeft de gemeenteraad eigenlijk?

De gemeenteraad van Westerwolde gaat 19 leden tellen. Zij vertegenwoordigen de bevolking in het gemeentebestuur en stellen de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn, verkeer et cetera kunnen pas worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad ervoor gestemd heeft. Ook beslist de raad hoe het geld besteed wordt waarover de gemeente beschikt. De raad controleert tevens het college van burgemeester en wethouders. De leden van de raad worden om de vier jaar gekozen.

De raad heeft drie belangrijke taken:

De volksvertegenwoordiging

Raadsleden worden door de bevolking gekozen en zijn daarom volksvertegenwoordigers. Zij weten goed wat er binnen de gemeente leeft, waar knelpunten of wensen zijn. Hiermee houden ze rekening bij het maken van keuzes.

De kaderstelling

De raad bestuurt 'op hoofdlijnen'. Dat doet hij door kaders te stellen voor het college van burgemeester en wethouders over de inhoud van de begroting, gemeentelijke verordeningen, bestemmings- en beleidsplannen enzovoort. Wanneer de raad besluiten heeft genomen, dan zorgt het college van burgemeesters en wethouders voor de uitvoering.

De controle

Wanneer het college van burgemeester en wethouders de kaderstelling heeft uitgevoerd, dan doet de gemeenteraad een controle. Voor deze controletaak heeft de raad allerlei middelen tot zijn beschikking, zoals de jaarrekening en het jaarverslag.

Snel naar

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: