Adviescommissies

 • Rekenkamercommissie

  De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders. Eén van de instrumenten die de raad hiervoor gebruikt is de Rekenkamercommissie.

 • Commissie bezwaarschriften

  Ondernemers, bewoners en organisaties die vinden dat een beslissing van de gemeente hun belangen schaadt kunnen bezwaar aantekenen. Deze beslissing kan genomen zijn door het college of de burgemeester. De gemeente wordt geadviseerd over de bezwaarschriften door een onafhankelijke commissie: de bezwaarschriftencommissie. Bij het nemen van een beslissing op uw bezwaarschrift moet de gemeente rekening houden met dit advies.

 • Wmo-raad

  De Wmo-raad van Bellingwedde adviseert de gemeenteraad en het college van B&W gevraagd en ongevraagd op het brede terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op die manier wil de adviesraad bijdragen aan het doel van de Wmo: dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving.

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

 • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
 • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: