Wmo-raad

De Wmo-raad van Bellingwedde adviseert de gemeenteraad en het college van B&W gevraagd en ongevraagd op het brede terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op die manier wil de adviesraad bijdragen aan het doel van de Wmo: dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving.

Vergaderingen

De adviesraad Wmo vergadert regulier een keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar. 

Contact

De Wmo-raad is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur op telefoonnummer (0597) 53 71 16. U kunt ook mailen naar: wmo-raad@bellingwedde.nl.

Adres

CittaslowHoofdweg 2
9698 AE Wedde

Openingstijden

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur (niet in juli en augustus)

Wij zijn gesloten op

  • Donderdag 25 mei 2017
  • Vrijdag 26 mei 2017
  • Maandag 5 juni

Bellen & mailen

(0597) 53 71 00
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 16.30 uur
gemeente@bellingwedde.nl

Zie ook