Wmo-raad

De Wmo-raad van Bellingwedde adviseert de gemeenteraad en het college van B&W gevraagd en ongevraagd op het brede terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op die manier wil de adviesraad bijdragen aan het doel van de Wmo: dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving.

Vergaderingen

De adviesraad Wmo vergadert regulier een keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar. 

Contact

De Wmo-raad is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur op telefoonnummer (0597) 53 71 16. U kunt ook mailen naar: wmo-raad@bellingwedde.nl.

Contact

CittaslowOpeningstijden

  • Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
  • Burgerzaken ook donderdag 14.00 - 18.30 uur.
    In verband met de verwerking van de stemuitslagen komt de middag- en avondopenstelling op donderdag 16 maart te vervallen.

(0597) 53 71 00
(0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Zie ook