Collegeleden

Het college van burgemeester en wethouders voert de plannen van de gemeenteraad uit en legt hierover verantwoording af.

Contact

Wilt u een afspraak met een van de collegeleden? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via (0597) 53 71 81 of e-mail naar bestuurssecretariaat@bellingwedde.nl.

Janneke Snijder-Hazelhoff

Snijder-Hazelhoff
contactgegevens en taken Janneke Snijder-Hazelhoff
FunctieBurgemeester
E-mailj.snijder@bellingwedde.nl
Taken

Portefeuille: Bestuurlijke & algemene zaken, Communicatie & voorlichting, Gemeentelijke herindeling, Internationale betrekkingen/Eems Dollard Regio, Personeel & organisatie, Veiligheid & openbare orde en Volksgezondheid

Functie gerelateerd: Lid Algemeen Bestuur Gem. Regeling Veiligheidsregio Groningen, Lid Dagelijks Bestuur Streekraad Oost-Groningen, Lid Algemeen Bestuur Synergon

Niet functie gerelateerd: Voorzitter Landelijke Commissie van Toezicht SDA (bezoldigd), Landelijk vicevoorzitter Federatie Particulier Grondbezit (onbezoldigd, Voorzitter Commissie Regionaal Overleg vliegveld Oostwold (onbezoldigd), Voorzitter landelijke Raad van Toezicht van de KNJV (onbezoldigd), Prov. voorzitter Gronings Particulier Grondbezit (onbezoldigd), Prov. voorzitter KWPN (onbezoldigd), Voorzitter VVD afdeling Delfzijl (onbezoldigd), Bestuurslid Museum Zeeaquarium te Delfzijl (onbezoldigd), Commissaris Rabobank Stad en Midden Groningen (bezoldigd)

Bart Huizing

Huizing
contactgegevens en taken Bart Huizing
FunctieWethouder
E-mailb.huizing@bellingwedde.nl
Taken

Eerste locoburgemeester

Portefeuille: Jeugdzorg, Krimp en Leefbaarheid, Monumentenbeleid, Recreatie en toerisme, Ruimtelijke ordening & plattelandsontwikkeling en Sport

Functie gerelateerd: Lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Groningen, Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Synergon, Lid Leader Actie Groep (LAG) Oost-Groningen, Voorzitter Steungroep Westerwolde Leader Oost-Groningen, Lid Agenda voor de Veenkoloniën, Lid Gebiedscommissie Westerwolde, Bestuurslid Gebiedsfonds Westerwolde, Lid Stuurgroep RWLP Oost-Groningen, Lid Algemeen Bestuur Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z)

Niet functie gerelateerd: Senior Adviseur bij Agentschap Telecom Ministerie EZ (bezoldigd), Voorzitter Cairdeas Whiskyvrienden Westerwolde (onbezoldigd)

PartijPvdA

Lea van der Tuin

van der Tuin
contactgegevens en taken Lea van der Tuin
FunctieWethouder
E-maill.vandertuin@bellingwedde.nl
Taken

Tweede locoburgemeester

Portefeuille: Informatiseringbeleid, Kunst en Cultuur & Muziekschool, Maatschappelijke ondersteuning (Wmo, Welzijn), Milieuzaken & reiniging, Onderwijs & peuterspeelzaalwerk en Verkeer & vervoer

Functie gerelateerd: Lid Samenwerkingsverband SOZOG, Lid Dagelijks en Algemeen bestuur Muziekschool Oost Groningen, Lid Algemeen Bestuur Synergon, Lid Dagelijks Bestuur Vereniging Groninger Gemeenten

Niet functie gerelateerd: Voorzitter stichting Curringherveld Kornhorn (onbezoldigd), Voorzitter stichting Muziekonderwijs Grootegast (onbezoldigd), Voorzitter van de Raad van Toezicht Woonzorgcentrum Het Hooge Heem te Grootegast (bezoldigd), Adviseur Baron Theater Opende (onbezoldigd)

PartijCDA

Wim 't Mannetje

't Mannetje
contactgegevens en taken Wim 't Mannetje
FunctieWethouder
E-mailw.mannetje@bellingwedde.nl
Taken

Derde locoburgemeester

Portefeuille: Economische zaken, Financiën & belastingen, Openbare werken & groen, Synergon, VKB & werkgelegenheid (Wwb) en Volkshuisvesting

Functie gerelateerd: Voorzitter Proeftuin Noordbroek (onbezoldigd)

PartijVVD

Arjan Doornbos

Doornbos
contactgegevens en taken Arjan Doornbos
FunctieGemeentesecretaris
E-maila.doornbos@bellingwedde.nl
Taken

De gemeentesecretaris is directeur van de organisatie en adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: