Financiële stukken

Hoe komt de gemeente aan haar inkomsten? De gemeente krijgt ongeveer 80% van haar inkomsten van het Rijk. Afhankelijk van het aantal inwoners, de oppervlakte en een aantal omstandigheden krijgt elke gemeente een bijdrage uit het zogeheten Gemeentefonds: de algemene uitkering. Ook bestaat er een aantal specifieke uitkeringen van het Rijk, bijvoorbeeld ten behoeve van sociale voorzieningen en onderwijs.

De overige 20% krijgt de gemeente via:

  • gemeentelijke belastingen (zoals onroerendezaakbelasting)
  • rechten (zoals rioolrecht)
  • tarieven (zoals afvalstoffenheffing)
  • leges (zoals de kosten voor een paspoort of een bouwvergunning)

Ieder jaar stelt de gemeente een begroting vast voor het jaar dat daarop volgt. Daarnaast stelt de gemeente na afloop van elk jaar een jaarrekening vast. De actuele financiële documenten vindt u hieronder.

Contact

CittaslowOpeningstijden

  • Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
  • Burgerzaken ook donderdag 14.00 - 18.30 uur. In de maanden juli en augustus geen middag- en avondopenstelling.

Let op:

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn op de volgende dagen gesloten:

  • donderdag 27 april,
  • vrijdag 28 april,
  • maandag 1 mei,
  • vrijdag 5 mei,

De avondopenstelling afdeling Burgerzaken op donderdag 4 mei vervalt. Het gemeentehuis is dan ‘s middags geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

(0597) 53 71 00
(0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Zie ook