Overleg met dorpsraden

Contact met inwoners is voor het college van burgemeester en wethouders van groot belang. Daarom houdt het college tweemaal per jaar een zogenaamde dorpenronde. De dorpenronde is voor een belangrijk instrument om op de hoogte te blijven van de zaken die spelen. Daarbij wordt een persoonlijk contactmoment altijd als plezierig en opbouwend ervaren voor de onderlinge relaties.

Tijdens de dorpenronde overleggen burgemeester en wethouders met de betreffende dorpsraad. In totaal zijn er zeven dorpsraden in de gemeente Bellingwedde. Vaste agendapunten zijn de schouw en de actielijst. Daarnaast wordt ook vaak over actuele zaken gesproken als de herindeling of de veranderingen in de zorg.

Archief

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: