Overleg met dorpsraden

Contact met inwoners is voor het college van burgemeester en wethouders van groot belang. Daarom houdt het college tweemaal per jaar een zogenaamde dorpenronde. De dorpenronde is voor een belangrijk instrument om op de hoogte te blijven van de zaken die spelen. Daarbij wordt een persoonlijk contactmoment altijd als plezierig en opbouwend ervaren voor de onderlinge relaties.

Tijdens de dorpenronde overleggen burgemeester en wethouders met de betreffende dorpsraad. In totaal zijn er zeven dorpsraden in de gemeente Bellingwedde. Vaste agendapunten zijn de schouw en de actielijst. Daarnaast wordt ook vaak over actuele zaken gesproken als de herindeling of de veranderingen in de zorg.

Archief

Adres

CittaslowHoofdweg 2
9698 AE Wedde

Openingstijden

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur (niet in juli en augustus)

Wij zijn gesloten op

  • Donderdag 25 mei 2017
  • Vrijdag 26 mei 2017
  • Maandag 5 juni

Bellen & mailen

(0597) 53 71 00
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 16.30 uur
gemeente@bellingwedde.nl

Zie ook