Vergadering Gemeenteraad 23-03-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Janneke Snijder-Hazelhoff

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Mededelingen

3 Korte vragenronde voor raadsleden

4 Vaststellen agenda

5 Vaststellen verslag raadsvergadering 9 februari 2016 en 6 oktober 2016

Bijgevoegde documenten

6 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

7 Verlenging ontheffing wethouder Van der Tuin

8 Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie “Ambities en resultaten invoering

9 Voortgang motie aanbrengen openbare verlichting tweetal doorgaande fietsroutes voor schoolgaande kinderen

10 Verordening art. 212

11 Normenkader rechtmatigheid

12 Diverse gemeenschappelijke regelingen

13 Sluiting

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: