Vergadering Gemeenteraad 23-03-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Janneke Snijder-Hazelhoff

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Mededelingen

3 Korte vragenronde voor raadsleden

4 Vaststellen agenda

5 Vaststellen verslag raadsvergadering 9 februari 2016 en 6 oktober 2016

Bijgevoegde documenten

6 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

7 Verlenging ontheffing wethouder Van der Tuin

8 Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie “Ambities en resultaten invoering

9 Voortgang motie aanbrengen openbare verlichting tweetal doorgaande fietsroutes voor schoolgaande kinderen

10 Verordening art. 212

11 Normenkader rechtmatigheid

12 Diverse gemeenschappelijke regelingen

13 Sluiting

Contact

CittaslowOpeningstijden

  • Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
  • Burgerzaken ook donderdag 14.00 - 18.30 uur. In de maanden juli en augustus geen middag- en avondopenstelling.

Let op:

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn op de volgende dagen gesloten:

  • donderdag 27 april,
  • vrijdag 28 april,
  • maandag 1 mei,
  • vrijdag 5 mei,

De avondopenstelling afdeling Burgerzaken op donderdag 4 mei vervalt. Het gemeentehuis is dan ‘s middags geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

(0597) 53 71 00
(0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Zie ook