Vergadering Gemeenteraad 03-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Janneke Snijder-Hazelhoff

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Mededelingen

3 Korte vragenronde voor raadsleden

4 Vaststellen agenda

5 Vaststellen verslag raadsvergadering 23 maart 2017

Bijgevoegde documenten

6 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

7 Blijverslening

8 Wijzigingen verordeningen participatiewet

9 Verordening Wmo

10 Openbare verlichting, vervanging oude lichtmasten

11 Kredietaanvraag herindeling Bellingwedde-Vlagtwedde

12 Diverse gemeenschappelijke regelingen: het geven van een eventuele zienswijze op ontwerpbegroting 2018 Omgevingsdienst Groningen (onder voorbehoud)

13 Sluiting

Contact

CittaslowOpeningstijden

  • Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
  • Burgerzaken ook donderdag 14.00 - 18.30 uur. In de maanden juli en augustus geen middag- en avondopenstelling.

Let op:

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn op de volgende dagen gesloten:

  • donderdag 27 april,
  • vrijdag 28 april,
  • maandag 1 mei,
  • vrijdag 5 mei,

De avondopenstelling afdeling Burgerzaken op donderdag 4 mei vervalt. Het gemeentehuis is dan ‘s middags geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

(0597) 53 71 00
(0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Zie ook