Vergadering Gemeenteraad 22-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Janneke Snijder-Hazelhoff

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Mededelingen

3 Korte vragenronde voor raadsleden

4 Vaststellen agenda

5 Vaststellen verslag raadsvergadering 5 april 2017 en 3 mei 2017

6 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

7 Zonnepanelen De Meet

Bijgevoegde documenten

8 Gemeenschappelijke regelingen

a. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Volkskredietbank

b. Jaarrekening 2016 en financiele beleidskaders voor begroting 2018 Synergon

c. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 PG en Z

d. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio

e. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 SOZOG

9 Renovatie en vernieuwing De Meet Bellingwolde

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: