Vergadering Gemeenteraad 11-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Janneke Snijder-Hazelhoff

Voor de punten die niet in de commissie van 21/9/17 zijn besproken, zijnde de punten 8 (Veiligheidsprioriteiten) en 9 (Algemene Plaatselijke Verordening) is het mogelijk om gebruik te maken van spreekrecht voor burgers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Spreekrecht voor burgers

3 Mededelingen

4 Korte vragenronde voor raadsleden

5 Vaststellen agenda

6 Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 1 en 22 juni 2017 en 11 juli 2017

7 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

8 Veiligheidsprioriteiten 2018

9 Algemene Plaatselijke Verordening

10 Terughalen taken Omgevingsdienst

11 Wmo-verordening

12 Ophogen begroting armoedebeleid 2017

13 Aanvraag voor krediet voor het renoveren van de begraafplaats te Veelerveen

14 Aanvraag voor krediet voor het vervangen van de verharing van de milieustraat Vriescheloo

15 Vangnet 2017

16 Aanpassing openbaar verlichtingsplan Bellingwolde Noord

17 Diverse gemeenschappelijke regelingen

a. Synergon: indienen van een eventuele zienswijze begroting Synergon 2018

b. Publieke Gezondheid en Zorg: aanpassen GR

18 Sluiting

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: