Vergadering Gemeenteraad 11-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Janneke Snijder-Hazelhoff

De stukken worden t.z.t. op de website geplaatst

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Mededelingen

3 Korte vragenronde voor raadsleden

4 Vaststellen agenda

6 Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 1 en 22 juni 2017 en 11 juli 2017

7 Veiligheidsprioriteiten 2018

8 Algemene Plaatselijke Verordening

9 Terughalen taken Omgevingsdienst

10 Wmo-verordening

11 Ophogen begroting armoedebeleid 2017

12 Aanvraag voor krediet voor het renoveren van de begraafplaats te Veelerveen

13 Aanvraag voor krediet voor het vervangen van de verharing van de milieustraat Vriescheloo

14 Vangnet 2017

15 Aanpassing openbaar verlichtingsplan Bellingwolde Noord

16 Diverse gemeenschappelijke regelingen

a. Synergon: indienen van een eventuele zienswijze begroting Synergon 2018

b. Publieke Gezondheid en Zorg: aanpassen GR

17 Sluiting

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: