Vergadering Gemeenteraad 14-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Janneke Snijder-Hazelhoff

Aan de raad is voorgesteld om een extra punt aan de agenda toe te voegen nml. schikkingsvoorstel tussen gemeente Bellingwedde en Plegt-Vos; bij het vaststellen van de agenda wordt hierover een besluit genomen. Het betreffende raadsvoorstel is bijgevoegd.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Mededelingen

3 Korte vragenronde voor raadsleden

4 Vaststellen agenda

5 Vaststellen verslag raadsvergadering 11 oktober 2017

Bijgevoegde documenten

6 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

7 Bespreken najaarsnota 2017

8 Normenkader rechtmatigheid 2017

9 Rookmeldersproject gemeente Westerwolde i.o.

10 Werk in uitvoering

* rapport met Vereende kracht doorpakken

* aanpassen GR

11 Bestemmingsreserve beschermd wonen

12 Diverse gemeenschappelijke regelingen

13 Sluiting

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: