Vergadering Gemeenteraad 11-07-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Janneke Snijder-Hazelhoff

De stukken worden t.z.t. op de website geplaatst

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Spreekrecht voor burgers ex. artikel 16 RvO

3 Mededelingen

4 Korte vragenronde voor raadsleden

5 Vaststellen agenda

6 Wmo-verordening

7 Bespreken jaarstukken 2016

8 Besprreken voorjaarsnota 2017

9 Gemeenschappelijke regelingen

10 Sluiting

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur (niet in juli en augustus)

Bellen & mailen

Zie ook: