Vergadering Gemeenteraad 11-07-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:17:00-23:00
Voorzitter:Janneke Snijder-Hazelhoff

Van 18.00 - 19.00 uur wordt er een maaltijd genuttigd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Mededelingen

3 Korte vragenronde voor raadsleden

4 Vaststellen agenda

5 Wmo-verordening

6 Bespreken jaarstukken 2016

7 Bespreken voorjaarsnota 2017

8 Het houden van Algemene Beschouwingen

9 Gemeenschappelijke regelingen

10 Sluiting

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: