Vergadering Raadscommissie 02-03-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Henk Brouwer

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Spreekrecht voor burgers ex. artikel 12 RvO

3 Mededelingen

4 Vaststellen agenda

5 Vragenronde voor burgers en commissieleden

6 Vaststellen verslag commissievergaderingen 19 januari 2017

Bijgevoegde documenten

7 Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie “Ambities en resultaten invoering

8 Voortgang motie aanbrengen openbare verlichting tweetal doorgaande fietsroutes voor schoolgaande kinderen

9 Verordening art. 212

10 Normenkader rechtmatigheid

11 Provinciaal Inpassingsplan Agrarische bouwpercelen

12 Diverse gemeenschappelijke regelingen

13 Sluiting

Adres

CittaslowHoofdweg 2
9698 AE Wedde

Openingstijden

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur (niet in juli en augustus)

Wij zijn gesloten op

  • Donderdag 25 mei 2017
  • Vrijdag 26 mei 2017
  • Maandag 5 juni

Bellen & mailen

(0597) 53 71 00
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 16.30 uur
gemeente@bellingwedde.nl

Zie ook