Vergadering Raadscommissie 02-03-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Henk Brouwer

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Spreekrecht voor burgers ex. artikel 12 RvO

3 Mededelingen

4 Vaststellen agenda

5 Vragenronde voor burgers en commissieleden

6 Vaststellen verslag commissievergaderingen 19 januari 2017

Bijgevoegde documenten

7 Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie “Ambities en resultaten invoering

8 Voortgang motie aanbrengen openbare verlichting tweetal doorgaande fietsroutes voor schoolgaande kinderen

9 Verordening art. 212

10 Normenkader rechtmatigheid

11 Provinciaal Inpassingsplan Agrarische bouwpercelen

12 Diverse gemeenschappelijke regelingen

13 Sluiting

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: