Vergadering Raadscommissie 13-04-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Henk Brouwer

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Spreekrecht voor burgers ex. artikel 12 RvO

3 Mededelingen

4 Vaststellen agenda

5 Vragenronde voor burgers en commissieleden

6 Vaststellen verslag commissievergadering 2 maart 2017

Bijgevoegde documenten

7 Blijverslening

8 Wijzigingen verordeningen participatiewet

9 Verordening Wmo

10 Openbare verlichting, vervanging oude lichtmasten

11 Kredietaanvraag herindeling Bellingwedde-Vlagtwedde

12 Diverse gemeenschappelijke regelingen: het geven van een eventuele zienswijze op ontwerpbegroting 2018 Omgevingsdienst Groningen (onder voorbehoud)

13 Sluiting

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: