Vergadering Raadscommissie 21-09-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Henk Brouwer

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Spreekrecht voor burgers ex. artikel 12 RvO

3 Mededelingen

4 Vaststellen agenda

5 Vragenronde voor burgers en commissieleden

6 Vaststellen verslag commissievergadering 1 en 29 juni 2017

7 Terughalen taken Omgevingsdienst

8 Wmo-verordening

9 Ophogen begroting armoedebeleid 2017

10 Aanvraag voor krediet voor het renoveren van de begraafplaats te Veelerveen

11 Aanvraag voor krediet voor het vervangen van de verharing van de milieustraat Vriescheloo

12 Vangnet 2017

13 Aanpassing openbaar verlichtingsplan Bellingwolde Noord

14 Diverse gemeenschappelijke regelingen

a. Synergon: indienen van een eventuele zienswijze begroting Synergon 2017

b. Publieke Gezondheid en Zorg: aanpassen GR

15 Sluiting

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: