Vergadering Raadscommissie 02-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Henk Brouwer

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Spreekrecht voor burgers ex. artikel 12 RvO

3 Mededelingen

4 Vaststellen agenda

5 Vragenronde voor burgers en commissieleden

6 Vaststellen verslag commissievergadering 21 september 2017

7 Bespreken najaarsnota 2017

8 Normenkader rechtmatigheid 2017

9 Rookmeldersproject gemeente Westerwolde i.o.

10 Werk in Uitvoering

11 Bestemmingsreserve beschermd wonen

12 Diverse gemeenschappelijke regelingen

13 Sluiting

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: