Vergadering Raadscommissie 01-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:Henk Brouwer

Het aanvangstijd is aansluitend aan de extra raadsvergadering

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Spreekrecht voor burgers ex. artikel 12 RvO

3 Mededelingen

4 Vaststellen agenda

5 Vragenronde voor burgers en commissieleden

6 Vaststellen verslag commissievergadering 13 april 2017

Bijgevoegde documenten

7 Zonnepanelen De Meet

Bijgevoegde documenten

8 Gemeenschappelijke regelingen

a. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Volkskredietbank

b. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Synergon

c. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 PG en Z

d. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio

e. Jaarrekening 2016 en begroting 2018 SOZOG

9 Sluiting

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: