Verkiezingen

Op woensdag 15 maart 2017 vinden de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer plaats.
Onderstaand vindt u alle informatie omtrent deze verkiezingen. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact op met het Team Burgerzaken.

Meer informatie over verkiezingen vindt u ook op www.elkestemtelt.nl en op de site van de Kiesraad, www.kiesraad.nl.

Wie mag stemmen?

De gemeente Bellingwedde stuurt u een stempas als u:

 • Op 30 januari 2017 (dag van de kandidaatstelling) in de basisregistratie personen staat ingeschreven op een adres in de gemeente Bellingwedde;
 • Op 15 maart 2017 (dag van de stemming) achttien jaar of ouder bent, en
 • De Nederlandse nationaliteit bezit.

Bent u geen Nederlander dan mag u voor deze verkiezing niet stemmen.

Wanneer worden de stempassen bezorgd?

Uw stempas wordt uiterlijk op 1 maart a.s. op uw geregistreerd woonadres bezorgd.

Ik heb begin maart nog steeds geen stempas ontvangen. Wat moet/kan ik doen?

Als u kiesgerechtigd bent dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot en met dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur bij de gemeente Bellingwedde, balie Burgerzaken.

Na 14 maart 12.00 uur kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen. Dat betekent dat u dan niet kunt stemmen.

Ik ben mijn stempas kwijt. Kan ik nu wel stemmen?

Is uw stempas zoek, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot en met dinsdag 14 maart tot 12.00 uur bij de gemeente Bellingwedde, balie Burgerzaken.

Bent u na 14 maart 12.00 uur uw stempas kwijt? Dan kunt u helaas niet stemmen.

Heeft u een schriftelijk verzoek gedaan om bij volmacht te stemmen en is uw verzoek ingewilligd, dan kunt u geen vervangende stempas aanvragen.

Wat moet ik doen om te kunnen stemmen?

Om te kunnen stemmen moet u uw stempas overleggen op het stembureau. Ook moet u een  identiteitsbewijs tonen dat maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. Dat kan een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Bij deze verkiezingen mag u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken dat op 15 maart 2017 (de dag van de stemming) maximaal vijf jaar is verlopen. U laat dus een voornoemd document zien waar op staat ‘geldig tot 15 maart 2012’ of elke latere datum.

Wanneer worden de kandidatenlijsten bezorgd?

De kandidatenlijsten krijgt u begin maart 2017 op uw huisadres bezorgd.

Stemlokalen

Met uw stempas kunt u uw stem uitbrengen in elk stemlokaal in de gemeente Bellingwedde. Op uw stempas staat het stemlokaal vermeld dat in de buurt van uw adres is. Maar u kunt dus bij elk ander stembureau in de gemeente Bellingwedde stemmen zonder dat u daarvoor iets hoeft te regelen.

De stemlokalen worden ook bekendgemaakt in het Streekblad en op de kandidatenlijsten die op elk woonadres in de gemeente worden bezorgd.

Onderstaand een overzicht van de 11 stemlokalen in de gemeente Bellingwedde:

Bellingwolde:

 • Streekmuseum De Oude Wolden, Hoofdweg 161
 • Steunstee Reiderstee, Reidersingel 29
 • Brandweerkazerne: Blijhamsterweg 34A
 • Buurthuis De Brug: Rhederweg 174

Blijham:

 • Zorgcentrum De Blanckenborg, Eikenlaan 34
 • Cbs De Loopplank, Hoofdweg 170
 • Zalencentrum het Oude Wapen: Hoofdweg 70

Oudeschans:

 • Vestingkerkje, Molenweg 2

Vriescheloo:

 • Buurthuis ’t Ganzenust, Meidoornweg 3

Veelerveen:

 • MFA Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20

Wedde:

 • Gemeentehuis, Hoofdweg 2

Tot hoe laat zijn de stemlokalen op 15 maart geopend?

De stemlokalen zijn op woensdag 15 maart geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Kan ik in een ander stemlokaal in Bellingwedde stemmen?

Ja, u kunt in elk stemlokaal van uw keuze in de gemeente Bellingwedde stemmen. Daar hoeft u verder niets voor te regelen.

Het stemlokaal dicht bij mij in de buurt is voor mij slecht toegankelijk. Wat kan ik doen?

U kunt in elk willekeurig stemlokaal in de gemeente Bellingwedde stemmen. U kunt dus een stemlokaal uitzoeken dat voor u goed toegankelijk is.

De adressen van alle stemlokalen staan elders op deze pagina en ook op de kandidatenlijsten die op elk adres worden bezorgd. Daarbij staat ook welke stemlokalen toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Met de aan u toegezonden stempas kunt u in de gehele gemeente Bellingwedde stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen dan moet u een kiezerspas aanvragen. De aanvraag daarvoor doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kunt u afhalen bij de gemeente of downloaden. Het schriftelijke verzoek moet u uiterlijk op 10 maart 2017 bij de gemeente indienen.

U kunt ook in persoon aan de balie een kiezerspas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 12.00 uur.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Als u op 15 maart 2017 niet zelf kunt stemmen, dan kunt u een andere kiezer volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u stemmen. Degene die voor u gaat stemmen mag per verkiezing niet meer dan twee volmachten aannemen en moet uw volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Bij “volmacht stemmen” kan op verschillende manieren:

 1. Overdracht van uw stempas door invulling van het op de achterzijde afgedrukte volmachtbewijs. Op deze manier kunt u alleen een kiezer uit de gemeente Bellingwedde machtigen; deze kiezer moet zelf ook een stempas van de gemeente Bellingwedde hebben ontvangen.

  U regelt dit zonder tussenkomst van de gemeente. U en uw gemachtigde moeten beiden de handtekening op de stempas plaatsen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs (of het origineel) aan de gemachtigde meegeven. De kopie of het origineel moet aan het stembureau worden getoond. Denkt u er om dat uw identiteitsbewijs op 15 maart 2017 niet langer dan vijf jaar verlopen mag zijn; dat betekent in ieder geval geldig tot 16 maart 2012 of een latere datum.

 2. Schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente. Op deze manier kunt u elke andere kiezer machtigen, ook een kiezer uit een andere gemeente. De aanvraag daarvoor doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kunt u afhalen bij de gemeente of downloaden. Het aanvraagformulier moet door u en door uw gemachtigde worden ondertekend. Het schriftelijke verzoek moet u uiterlijk op 10 maart 2017 bij de gemeente indienen.
 3. Overdracht van uw kiezerspas door invulling van het volmachtbewijs op de achterzijde van de kiezerspas.

  Hebt u al een kiezerspas aangevraagd en ontvangen? Ook dan kunt u nog een andere kiezer machtigen. Om te machtigen vult u het volmachbewijs op de achterzijde van uw kiezerspas in. U regelt dit zonder verdere tussenkomst van de gemeente. U en uw gemachtigde moeten beiden de handtekening op de kiezerspas plaatsen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs (of het origineel) aan de gemachtigde meegeven.  Dat moet aan het stembureau worden getoond. Uw identiteitsbewijs mag op 15 maart 2017 niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. Dat betekent in ieder geval geldig tot 16 maart 2012 of een latere datum.

Op de dag van de stemming ben ik in het buitenland. Hoe kan ik toch stemmen?

Bent u op de dag van de stemming (15 maart) in het buitenland en u wilt toch dat uw stem wordt uitgebracht, dan zult u een andere kiezer moeten machtigen om voor u te stemmen. Zie “Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen”.

Het is ook mogelijk om per brief te stemmen. De laatste dag voor het indienen van een schriftelijk verzoek om per brief te stemmen is 15 februari 2017.

Deelnemende partijen

De deelnemende partijen en hun kandidatenlijsten worden vermeld op het huis-aan-huis biljet die op elk woonadres in de gemeente wordt bezorgd.

Deelnemende partijen:

 1. VVD
 2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A)
 3. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 4. SP (Socialistische Partij)
 5. CDA
 6. Democraten 66 (D66)
 7. ChristenUnie
 8. GROENLINKS
 9. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 10. Partij voor de Dieren
 11. 50PLUS
 12. OndernemersPartij
 13. VNL (VoorNederland)
 14. DENK
 15. NIEUWE WEGEN
 16. Forum voor Democratie
 17. De Burger Beweging
 18. Vrijzinnige Partij
 19. GeenPeil
 20. Piratenpartij
 21. Artikel 1
 22. Niet Stemmers
 23. Libertarische Partij LP)
 24. Lokaal in de Kamer

In kieskring Groningen doen de volgende partijen niet mee:

 • JEZUS LEEFT
 • StemNL
 • MenS en Spirit/Basisinkomen Parrtij/V-R
 • Vrije Democratische Partij (VDP)

Hoe kom ik aan een partijprogramma van de deelnemende politieke partijen?

Daarvoor moet u bij de deelnemende partijen zijn.

Aanplakborden posters voor de 2e Kamerverkiezing

Politieke groeperingen kunnen voor een verkiezing affiches plakken op speciaal daartoe aangewezen aluminium verkiezingsborden. Hiermee kunnen ze aan de kiezers kenbaar maken wat hun inzet is voor de aankomende verkiezing. Het is voor derden niet toegestaan reclame- of andere uitingen aan te brengen op deze borden, op straffe van het in rekening brengen van de kosten voor verwijdering.

Regels voor aanplakken:

 • Aanplakborden worden geplaatst op de locaties hieronder genoemd;
 • Per locatie staan er 2 aanplakborden;
 • De verkiezingsposters kunnen zelf, zonder toestemming, geplakt worden;
 • Er dient gebruik te worden gemaakt van de geperste vakindeling op de borden;
 • Formaat affiche overeenkomstig geperste vak-indeling (A2 formaat, afm. 40x60 cm);
 • 1 verkiezingsposter per partij per plaklocatie;
 • Plakken in willekeurige volgorde is toegestaan (hoeft dus niet op lijstnummer);
 • Niet plakken over een andere affiche;
 • Affiches van collega-partijen ongemoeid laten;
 • Alleen de voorkant van de borden beplakken;
 • Verkiezingsposters die in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezingen, de openbare orde en/of de goede zeden mogen niet geplakt worden;.
 • Affiches/Posters die niet volgens de plakregels zijn geplakt worden verwijderd.

Locaties aanplakborden:

 • Bellingwolde: kruispunt Rhederweg/Hoofdweg
 • Blijham: dorpsplein bij zalencentrum het Oude Wapen
 • Vriescheloo: Industrieweg bij de gemeentewerf
 • Veelerveen: brug Veelerveensterweg/BL Tijdensweg
 • Wedde: Hoofdweg tegenover het gemeentehuis

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

 • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
 • Donderdag 14.00 - 18.30 uur (niet in juli en augustus)

Bellen & mailen

Zie ook: