Belastingen en WOZ

Elk jaar krijgt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Deze bestaat uit:

Daarnaast kent de gemeente Bellingwedde nog:

WOZ

De wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland. De waarde van uw woning is de basis voor meerdere belastingen. U kunt online alle WOZ-waarden raadplegen via www.woz-loket.nl.

Raadpleeg hier de veelgestelde vragen WOZ.

Betalen

Betalen van de gemeentelijke belastingen kan via automatische incasso.

Kwijtschelding

De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (meestal de afvalstoffenheffing) loopt via Hefpunt. Iedereen met een inkomen op bijstandsniveau en weinig vermogen komt in principe in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Regels en voorwaarden

Het heeft geen zin om kwijtschelding aan te vragen, als uw auto meer waard is dan € 2.269,-, tenzij de auto om medische redenen onmisbaar is, u overwaarde heeft op uw woning, u een ruim banksaldo heeft of de aanslag langer dan drie maanden geleden al betaald heeft.

Kwijtschelding voor gemeente en Hefpunt

De gemeente Bellingwedde en Hefpunt hebben samen één kwijtscheldings formulier waarmee u bij voor beide kwijtschelding aanvraagt. U ontvangt een schriftelijke de uitslag van uw kwijtscheldingsaanvraag.

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: