Zorg & welzijn

De zorg verandert

De gemeenten in Nederland hebben nieuwe zorgtaken gekregen. De gemeente krijgt voor de nieuwe taken minder geld dan nu bij de Rijksoverheid beschikbaar is. Daarom wil Bellingwedde de zorg en ondersteuning efficiënter en dichterbij inwoners organiseren. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Lees meer hierover op bellingwedde.nl/dezorgverandert.

Meldpunt zorg en overlast

Ondervindt u overlast van mensen in uw omgeving? Of hebt u zorgen? U kunt bellen met (0597) 43 40 67 of e-mail naar meldpuntzorgenoverlast@hetoudeambt.nl. Spoed? Bel dan met 112 of met de politie via (0900) 8844.

Meer informatie in digitaal loket

Gerelateerde links

Contact

CittaslowOpeningstijden

  • Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
  • Burgerzaken ook donderdag 14.00 - 18.30 uur. In de maanden juli en augustus geen middag- en avondopenstelling.

Let op:

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn op de volgende dagen gesloten:

  • donderdag 27 april,
  • vrijdag 28 april,
  • maandag 1 mei,
  • vrijdag 5 mei,

De avondopenstelling afdeling Burgerzaken op donderdag 4 mei vervalt. Het gemeentehuis is dan ‘s middags geopend van 14.00 tot 16.00 uur.

(0597) 53 71 00
(0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Zie ook