Blijham

Blijham is van oorsprong een agrarisch streekdorp en heeft ruim 2.700 inwoners. Het dorp ontwikkelt zich nu tot een forenzendorp. Blijham heeft een bloeiend verenigingsleven op velerlei gebied.

Oorsprong

Blijham is omstreeks het jaar 1000 ontstaan op een hoefijzervormige zandrug die via Wedde en Vriescheloo naar Bellingwolde loopt. De Dollard reikte tot aan Blijham. Het dorp bestond oorspronkelijk uit twee kernen: Kerkhorn en Molenhorn. Deze kernen zijn geleidelijk aaneen gegroeid. Het dorp lag aan de oude 'Heerwech' van Münster naar Groningen.

Blikvangers

Aan het Oosteinde bevinden zich prachtige boerderijen met slingertuinen en de protestantse kerk. Verder kunt u wandelen door Het Blanckenbörg Park en het Blijhamster Bos.

Voorzieningen

Blijham heeft verschillende sportfaciliteiten: sporthal 'De Stelling', sportveldencomplex, tennisbanen, motorcrossbaan, ijsbaan, tennisschool. In Blijham staat het verzorgingshuis 'De Blanckenbörg'.  Verder is er een gezondheidscentrum en heeft het dorp twee huisartsen en een manege. Ook is er een bibliotheek in Blijham.

Scholen & dorpshuizen

  • Buitenschoolse Opvang
  • Zalencentrum 'Het Oude Wapen'
  • Multifunctionele Accommodatie 'De Koningsspil'
  • Openbare basisschool 'De Wiekslag'
  • Christelijke Basisschool 'De Loopplank'

Dorpsraad Blijham

Blijham heeft een eigen dorpsraad, meer informatie vindt u op www.dorpsraadblijham.nl.

Overleg met gemeente

De gemeente heeft regelmatig overleg met de dorpsbelangenorganisaties. Tijdens deze overleggen worden actiepunten afgesproken. Hieronder vindt u de betreffende actielijst.

Snel naar

Adres

Hoofdweg 2, 9698 AE WeddeCittaslow

Openingstijden gemeentehuis

  • Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  • Donderdag 14.00 - 18.30 uur

Bellen & mailen

Zie ook: