Vriescheloo

Ontstaan

Vriescheloo is omstreeks de twaalfde eeuw ontstaan als een randveenontginningsdorp, dat in verschillende fasen is verschoven van de oevers van de Westerwoldse Aa naar zijn huidige plek.

Aan het einde van de middeleeuwen, toen het veen grotendeels verdwenen was, vestigde men zich op het hoger gelegen land aan de huidige Dorpsstraat, een zandrug. De Ossedijk maakte deel uit van de voormalige handelsroute tussen Winschoten, Bourtange en Münster. De uiteindelijke dorpsstructuur, met de 18e-eeuwse kerk van Vriescheloo als middelpunt, ontstond in de tijd van de Franse overheersing.

In het begin van de 20e eeuw vormde het centrum van Vriescheloo een lang lint van bebouwing. Er woonden toen vooral mensen die actief waren in de landbouw, als ook een aantal winkeliers. Er heeft vroeger ook een bierbrouwerij gestaan. Na de oorlog ontstond een nieuwe kern met veel nieuwbouw.

De naam

De naam Vresschenlo komt voor op de aanvulling van een lijst van kerken van de abdij van Corvey, die in de dertiende eeuw is ontstaan. In 1316 heet het dorp kortweg Loo. De oorsprong van de naam Vriescheloo is omstreden. De naam zou afkomstig van Friezen die zich in of bij het bos (loo) zouden hebben gevestigd. Waarschijnlijker is echter dat het voorvoegsel vressche de betekenis heeft van 'vers', 'fris' of 'nieuw' ('het nieuwe loo'), ter onderscheiding van Lutjeloo.

Voorzieningen

Dorpsraad Vriescheloo

Vriescheloo heeft een eigen dorpssraad. Meer informatie vindt u op de website dorpsraad Vriescheloo.

Snel naar

Contact

CittaslowOpeningstijden

  • Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
  • Burgerzaken ook donderdag 14.00 - 18.30 uur.
    In verband met de verwerking van de stemuitslagen komt de middag- en avondopenstelling op donderdag 16 maart te vervallen.

(0597) 53 71 00
(0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Zie ook